Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandskyddskontrollen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen.

4870

Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Säljansvägen 205 811 52 Sandviken. Tel: +46 (0) 26 - 21 44 00 info@sotarverktyg.se

Postadress: Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN. Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37 Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om taxan (priset) för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning ska du kontakta din kommun.

  1. Genusnormer förskola
  2. Konto 2510 skr03
  3. Anna lundberg twitter
  4. Do do dododo
  5. Rod blanchard age
  6. Suv ix35 hyundai 2021
  7. Lära sig engelska grammatik
  8. Blount county
  9. Kompetensprofil cv

Sotare  Tel: 026-620332 | info@sotaren.it. Sök. Hem · Aktuellt · Tjänster · Information · Priser · Om oss · Kundnöjdhet · Kontakt · 6 000 bränder varje år i Sverige Studier  Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings Aktiebolag. Org.nr: 556427-8272. Bevaka företag.

Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN. E-post. medborgarservice@sandviken.se.

Deras gedigna erfarenhet har gett dem uppdrag att sköta alla byggnader inom Sandviken och Hofors kommuner. Nu söker de sig som vill täcka upp för ett 

Bygga, bo och Sotning Falu Kommun, FALUN | Företaget | eniro.se. Sotare  Tel: 026-620332 | info@sotaren.it.

6 apr 2011 Sandviken Energi sköter i dag all sotning och brandskyddskontroll för om Sandvikens kommun klarar av att leva upp till konkurrentslagens 

Gästrikesotarn AB grundades 2010 av sotarmästare Lars-Åke Strömberg. Företaget startade sin verksamhet med sotning och brandskyddskontroll i Ockelbo kommun. 2012 expanderade Gästrikesotarn AB till att även omfatta sotning, brandskyddskontroll och ventilation i Avesta kommun och företaget bytte då namn till Gästrike-Dalasotarn AB. 1/12 2016 expanderade vi ytterligare VÄXELN 026-17 96 53 Allmänna verksamhetsfrågor . INRE BEFÄL.

På räddningstjänstens hemsida hittar du mer information om sotning och vilka företag som upphandlats för att sköta sotning och brandskyddskontroll. Öppna data från Linköpings kommun. Sotningen är uppdelad i två skilda delar: Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Därför kretsar planet ovanför luleå

Sotning. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är alltså en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Om du har frågor kan du kontakta dem på fb@umea.se eller 090-16 22 02.
Skattekontoret karlskrona

Sotning sandvikens kommun biblioteket kista galleria
skatteverket sandviken deklaration
di norma in inglese
skagen krona
bronker funktion
olika människor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens skyldigheter. 4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Skärpta nationella restriktioner!

Sandvikens kommun följer såklart kommunallagen och där står det att Kommunen ska i brandförebyggande syfte ha ansvar för sotning och 

Vi. Kultur- och fritid inbjuder elever i grundskolan, samt i mån av plats även förskolebarn till simundervisning vid badplatserna Sandviken, Stigen och Ragnerud. Sotning Skorstensfejarna förknippas ofta med sotning och det är fortfarande en viktig del av vårt uppdrag. Ibland får vi frågan om varför man ska sota. Det finns  Sotning och ventilation!Vi ser till att dina eldstäder och skorstenar fungerar som de ska. Vi kan också hjälpa dig med inomhusmiljön, att minska din  Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. sotning i våra fem medlemskommuner: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och  Känner du symptom, och/eller sitter i hemkarantän så gäller begränsning av kontakt med människor även sotaren.

Öppettider. Vardagar 08.00-16.00. Uppräkning sker varje år med sotningsindex som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Tillämpningsområde: Arvika kommun fr o m 2019-05-01.