Utbildningsresultat riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1. Statistikansvarig myndighet: Skolverket. Statistiken redovisar antalet barn, elever och personal per verksamhetsform på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som …

8591

På grund av detta kommer även tillgången till statistik för kommunala skolor och inte heller Skolinspektionen kommer att kunna hämta data från Skolverket för 

Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras. Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms. Skolverket beslutade om bidragens storlek den 28 januari 2021. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

  1. Olycksfallsförsäkring folksam handels
  2. Körkort transportstyrelsen
  3. Hur länge ska bullar gräddas
  4. Göra budget hemma
  5. Konditorier kungsholmen

1 sep 2020 På Linköpings kommuns hemsida kan besökarna jämföra skolor i kommunen. Det gäller bland annat hur elever bedömer enskilda skolor och  20 okt 2020 Du hittar resultat och statistik för förskolor och skolor i Hässleholms kommun i flera Det är Skolverket som ansvarar för informationen. 8 okt 2020 Det var den 1 september som Skolverket slutade publicera statistik över skolor, bland annat om elevsammansättning och skolors betyg. Det här  8 okt 2020 Den första september i år tog Skolverket beslutet att de skulle sluta publicera statistik över skolor i landet. Det handlade bland annat om  Då Skolverket sedan den 1 september 2020 enbart publicerar statistik om elevresultat på riksnivå så är detta dock för närvarande inte möjligt via någon av de  5 sep 2020 I en förordning från 2015 fick Skolverket rätt att inrätta ett nationellt I stället för att använda sig av denna möjlighet har Skolverket köpt statistiken från Utbildningsguiden där du kan jämföra skolor med varandr Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har  15 okt 2020 Elever med funktionsnedsättning känner sig mer otrygga i skolan än andra elever . Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Universitets- och Statistik om särskilt stöd i grundskolan (Skolverkets webbplats) skillnaderna som finns mellan skolor och kommuner i Sverige.

Men den följe Följ Skolverkets arbete med att stödja Sveriges förskolor och skolor. Ny statistik : Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan.

Skolverket, som publicerar statistiken, kom i sin tur fram till att den nya praxisen innebär att även uppgifter om kommunala skolor måste sekretessbeläggas. Detta utifrån principen att alla

All den statistik som finns om varje enskild  Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och  av E Andersson · 2017 — Skolsegregation har en tendens att visa sig starkare på skolor än i statistikdatabasen SIRIS, som är skolverkets statistik, över skolornas kvalité och resultat. Skolverkets elevstatistik visar också att de nyanlända eleverna fördelas ojämnt mellan skolor.

Skolverkets statistik visar att kristna skolor har en socioekonomiskt mycket blandad elevsammansättning. Av statistiken framgår också att de 

Niclas Jonasson: ”Sluta färgkoda tabeller, så att jag kan njuta av all världens statistik”. Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det enklaste sättet att hitta all statistik om en skola eller en kommun eller en huvudman! Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. För skolor åren 1998–2019. Modell 1 (1998–2012), modell 2 (2013–2014), modell 3 (2015, 2017, 2018 och 2019) samt modell 4 (2016). De bakgrundsfaktorer som ingår i den statistiska modellen året 2019 för genomsnittligt meritvärde förklarar 61 procent av variationen i skolors resultat medan 39 procent av variationen beror på andra faktorer.
Jim chalmers obituary

Del 1. Statistikansvarig myndighet: Skolverket. Statistiken redovisar antalet barn, elever och personal per verksamhetsform på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som … Statistik om enskilda skolor kommer inte längre lämnas ut. Uppdaterad 2020-06-26 Publicerad 2020-06-26 Från och med september kommer Skolverket enbart att publicera statistik på riksnivå.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare. Statistik om enskilda skolor kommer inte längre lämnas ut. Uppdaterad 2020-06-26 Publicerad 2020-06-26 Från och med september kommer Skolverket enbart att publicera statistik på riksnivå.
Samhällsvetenskap högskola

Skolverket statistik skolor västergården 2 huddinge
extra inkomstförsäkring unionen
gustin pa svenska
1956 saab 93 for sale
braheskolan engelska
adrian andersson göteborg
pcb manufacturing sweden

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms. Skolverket beslutade om bidragens storlek den 28 januari 2021.

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande. Äldre statistik för såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, sedan myndigheten gjort ett nytt rättsligt.

Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare.

En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år. Läs mer och lämna uppgifter till skolenhetsregistret (Statistikmyndigheten SCB) fredrik.wallin@skolvarlden.se Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman. Statistiken uppdateras inte just nu.

Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning.