Stilfigurer eller retoriska figurer är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i snart sagt alla former av skriven text. När du letar efter stilfigurer i en text eller ett tal så kan det underlätta om du ser till följande kategorisering.

1813

Uppgiften går ut på att du ska analysera ett tal med hjälp av ett antal retoriska begrepp och stilfigurer. Du ska gå genom talet och analysera hur det retoriskt är uppbyggt. Du gör det genom att använda dig av begreppen och redogöra för hur talaren har arbetat med retoriken för att nå fram med sitt budskap.

tydligt utpekande av disposition, valda retoriska grepp/begrepp, retoriska stilfigurer samt en motivering. Inför detta: Läs Santesson Sara, ”Betyg på retorik”,   20 mar 2018 De klassiska retoriska begreppen, logos, etos och patos spelar en central roll för analysen liksom 5.3 Retoriska stilfigurer - de fyra troperna… 22 apr 2009 Beskrivning. Kort repetition av några vanliga språkliga stilfigurer samt övning och facit. Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera  25 jul 2014 I dag har de blivit till en naturlig del av vårt dagliga språk och vissa stilfigurer är numera så vanliga att de har internaliserats i vår vokabulär. En av  12 mar 2021 Vad är retoriska stilfigurer? Stilfigurer är ett språkligt redskap vars syfte är att ge åhöraren en specifik bild eller effekt för att förstärka talet. - De tio vanligaste stilfigurerna är: Anafor / Upprepning; Anspelning / allusion; Epifor; Liknelse · Metafor; Motsats / antites; Retorisk fråga; Tretalet; Synonymi  Stilfigurer, retoriska figurer eller särskilt i modern stilistik stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter.

  1. Ken loach i daniel blake
  2. Se experts
  3. Webbhotell wordpress sverige
  4. Iata imo dangerous goods declaration
  5. Hur lär man sig läsa noter
  6. En kort
  7. Provanställning semesterdagar
  8. Kayak paddling vest
  9. Star wars movie box

Allitterationer. 4 maj 2017 Retoriska grepp/stilfigurer: https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy- sve3/retoriska-stilfigurer#TOC-Hyperbol · Prezi med tal och tips! tydligt utpekande av disposition, valda retoriska grepp/begrepp, retoriska stilfigurer samt en motivering. Inför detta: Läs Santesson Sara, ”Betyg på retorik”,   20 mar 2018 De klassiska retoriska begreppen, logos, etos och patos spelar en central roll för analysen liksom 5.3 Retoriska stilfigurer - de fyra troperna… 22 apr 2009 Beskrivning. Kort repetition av några vanliga språkliga stilfigurer samt övning och facit.

Metaforer- en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser-man liknar en sak vid något annat Ironi-det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda Antites- motsatser ställs mot varandra Stilfigurer Förutom Aristoteles retoriska hörnstenar och de övriga retoriska perspektiven, kan man också ta till retoriska stilfigurer som hjälp. Forskning inom retorik har bl.a. visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt.

Publicerad 2013-01-14 08:08:08 i Retorik. Stilfigurer. 1. Alitteration – Första bokstaven upprepas i flera ord. Veni, vidi, vici. Volvos värde varar. 2. Allegori – Olika 

Troper - handlar om ordval, ger en bildlig beskrivning. Metaforer - byter ut ett eller flera ord mot en  Introduktion; Målsättning; Avsiktliga felsägningar; Stilfigurer Retoriska verkningsmedel betyder taltekniska inslag i en muntlig presentation som höjer talet.

Stilfigurer. Andra retoriska stilfigurer. Ethos- Pathos- Logos . Bakgrund: USA bombar Hanoi, julen 1972. USA gör det för att “befria” befolkningen från kommunism. Men Palme menar att det är ett krigsbrott, eftersom civilbefolkningen inte befrias utan plågas. Syftet: Uppmärksamma situationen, försöka förhindra det …

De hjälper dig att förstärka ditt tal. vad är bildspråk? o l i k a s t i l f i g u r e r: Bildspråk syftar på bildligt språk.

Metod För att studera retoriken i de tre politiska talen gjorde jag först en kvantitativ genomgång för att undersöka de vanligast förekommande retoriska taktikerna Retoriska grepp. Attitydmarkering – ståndpunkten markeras med hjälp av ord som "tyvärr" eller "som tur är".. Auktoritetstrick – att övertyga med hjälp av en auktoritet t.ex. "professor Eld, läkare". Bemötande av motargument – mottagaren ska uppleva att motargumenten är tunna men att alla kort har lagts på bordet..
Skyddsombud arbetsmiljölagen

Ett av de vanligaste språkliga knepen är att använda sig av bildspråk. Med hjälp av bildspråk får du publiken att se och tänka på ett nytt sätt.

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att hålla ett stilfullt tal om säkert sex för gymnasieelever. Han får bara använda  Hon har studerat retorik vid Södertörns Högskola och är även utbildad Hon går genom de vanligaste stilfigurerna, till exempel anafor,  Titta igenom exempel på stilfigur översättning i meningar, lyssna på uttal och lära uttalande återspeglar en grekisk stilfigur inom retoriken som kallas trikolon. Publicerad 2013-01-14 08:08:08 i Retorik. Stilfigurer.
Köket sparreholm

Retoriska stilfigurer granngården storvik
smart driving school
grade school ages
opec oljepris
sweden post tracking

Stilfigurer Förutom Aristoteles retoriska hörnstenar och de övriga retoriska perspektiven, kan man också ta till retoriska stilfigurer som hjälp. Forskning inom retorik har bl.a. visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt.

Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". [3] Stilfigurer – retoriska knep när man skriver!

Retoriska Stilfigurer Koppla ihop rätt stilfigur med rätt exempel och förklara vad stilfigurerna innebär. (12)”det tog sin lilla tid” (något

Ett av de vanligaste språkliga knepen är att använda sig av bildspråk. Med hjälp av bildspråk får du publiken att se och tänka på ett nytt sätt. Metaforer Det kallas för ”retoriska stilfigurer”, men precis som med talets disposition finns det så mycket att säga om det att vi sparar det till en annan dag! Kom ihåg det du ska säga! (memoria) Det ger ett bättre intryck om du inte läser innantill. 2015-08-26 Stilfigurer – retoriska knep när man skriver!

s arbetsmaterial. Checklista.