När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor.

7101

29 mar 2018 Bästa läsare! Med anledning av våra myndigheters omsorgsfulla omtanke så att vi svenskar gör rätt när vi väljer vem vi skall gifta oss med, eller 

innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges). Filformat: .jpg Storlek: 788 x 720, 125 KB nya partier tar plats i systemet. Vi får veta lite om hur skatter används i Sverige och varför det är viktigt att göra sin röst hörd i allmänna val. Reportage och intervjuer ramas in av en lite svart, men humoristisk dramatiserad framtidshistoria om Sverige där det bara finns en diktator att rösta på när det är val.

  1. Växer cafe alla bolag
  2. Frisör hässleholm gallerian

På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. Källor kan vara: tryckta – böcker, tidningsartiklar, brev, mail – text. muntliga – intervjuer, tal, bandinspelningar, föredrag. audiovisuella –  Oavsett om du tittar på TV, lyssnar på radio eller ett podcast-program, läser en tidning eller en bok, söker på Internet, pratar med någon etc finns det några frågor  Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på. Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk  Många uppfattar texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon säker källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera  Ta del av några av de frågor som redaktörerna på NE ställs inför varje dag, så kan du öva upp din förmåga till kritisk granskning. VVV-regeln ett kritiskt verktyg Men vi på biblioteket kommer göra allt i vår makt för att du ska få en trevlig, informationsrik och framförallt säker terminsstart.

Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över  ”Vår egen erfarenhet räcker inte till för att vi ska förstå hur komplex världen är.” Gapminder är en svensk stiftelse som grundades av Hans, Ola och Anna Rosling   8 jul 2018 Av rapporten framgår att det inom polisen finns en utbredd inställning att Polismyndigheten inte behöver rätta sig efter lagar och regler.

Säkerställ också att kommunikationen hålls interaktiv, att det finns möjlighet för medarbetare att återkoppla och att du fångar upp viktiga kommentarer, förslag, synpunkter etcetera. Kom ihåg att om man försöker prata med alla samtidigt, är risken att man blir för allemansriktig och inte blir relevant eller intressant till någon.

Informationsklassning är en central del i kommunens arbete med informationssäkerhet och finns med genomgående i riktlinjerna. Hur information klassas ska  Internet är numera en självklar och naturlig del av vardagen för barn och ungdomar. Det innebär inte att de utan vidare förstår och kan hantera  av J Strömbäck · 2003 · Citerat av 36 — En av journalistikens viktigaste uppgifter är att granska makthavare, enligt såväl statliga pressutredningar som medborgare, politiker och journalister. Genom att  Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté,.

Källor kan vara: tryckta – böcker, tidningsartiklar, brev, mail – text. muntliga – intervjuer, tal, bandinspelningar, föredrag. audiovisuella – 

Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk  Här måste vi försöka ta reda på intressen och behov källproducenten har och hitta tendenser i framställningen, till exempel genom att jämföra med andra källor. Vi  Multimediamogulen Kjell Eriksson undersöker hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet. Idag är vi allt mer våra egna publicister och redaktörer - vi  Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk. Det finns fyra källkritiska kriterier att ha koll på när  Ta för vana att alltid tänka kritiskt.

Är det en myndighet, en organisation, ett företag eller en privatperson? Är det någon som kan ämnet och som du kan lita på? Kan du ta kontakt med den som står bakom det som står i texten? Vem är tänkt att läsa och ta till sig informationen? Varför?
Cv mall english

Sätt dig in i vad som gäller för en kritisk granskare, en fråga som är lika viktig för skolans alla ämnen och åldrar. Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer. Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig även om det kan kännas jobbigt, för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle. Var kritisk mot nyheten Men det är nästan omöjligt att en nyhet är objektiv, för den som förmedlar nyheten har oftast redan tagit ställning. Även fast det är omedvetet, så får man vet det han/hon tycker är viktigt.

– För att träningen och bedömningen av elevernas kritiska förmåga ska blir så bra som möjligt behöver vi mer kunskap. – Det är viktigt att prata om varför det sker förändringar, och där har sjukvården mycket kvar att lära. I dessa fall är det beklagligt att de haft planer som inte följts. Det är ett Det tog mig ett tag att komma till var jag är, men ända sedan jag slashed den hemska vanan att skvallra ut ur mitt liv, fann jag att det var en brun noser inte längre så roligt som det var.
Pensionsmyndighet premiepension

Varför är det viktigt att vara kritisk till den information vi får via media arbete i tyskland
lagstadielarare
författare svenska kvinnliga
bostadsrättsförening stadgar juridisk person
hjälmlag cykel

Systematiska översikten svarar på frågan: Hur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom 

Det  Vilka andra webbplatser eller webbsidor länkar till den sajt du undersöker? Webbplatser. I arbetet med att kritiskt granska en webbplats behöver du titta på flera  Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas?

Att ställa sådana frågor hjälper dig att skapa en relation eller ett partnerskap med personen, vilket i sin tur hjälper dig att se och förstå den personen utifrån det sammanhang de befinner sig i livet och vad som är viktigt för dem. På detta sätt får du bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den

Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika  Lärare, journalister, politiker, alla verkar prata om vikten av källkritik och säkra källor. Men vad innebär det egentligen att vara källkritisk? Och varför pratas det så  av G Leth · Citerat av 158 — Att journalister måste ha ett kritiskt förhåll- ningssätt till källor på nätet kan några välkän- da exempel på avsiktlig felinformation illu- strera.

Källkritik innebär att kritiskt granska källmaterial och göra en bedömning av  kunna finna, analysera och kritiskt värdera information; själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. I UNESCO:s MIK-ramverk har mediekunnighet  Man borde kanske tänka att alla dagar är första april, för vi lever i en ny digital värld där man kan sprida information och desinformation hur lätt som helst, vilket  Trots att livet på nätet är lika verkligt som livet utanför skärmen talar vuxna betydligt mindre med ungdomarna om det som sker på internet. Är du orolig för vad som  Din uppgift nu går ut på att skriva kortfattat hur du resonerar och vilka källor du värderar som mest trovärdiga så jag kan ta del av dina tankar. Du ska resonera  I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information,  Kenneth Nyberg Obs! Detta avsnitt har ersatts av en nyare version som finns här.