ÖVA Ekonomistyrning Juridik - sammanfattning Jurdik - Föreläsningsanteckningar Global-sammanfattning Förvaltningsförfarandet I Migrationsrätt - Inom kursen förvaltningsrätt. kommer ej ihåg lärare Yttrandefrihet FÖRELÄ Sning Tenta 5 April 2018, frågor och svar Research Article On Planetary Boundaries: Guiding Human Development RVGA02 - Sammanfattning Juridisk översiktskurs

8507

Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012 (omtentamen). Hemtentan behandlar frågan om soft law är bra eller dåligt. Soft law är utomrättsliga normer 

Thesis, Jurisprudence. Det finns en Innehåll. Uppsats ALLMÄN RÄTTSLÄRA MED RÄTTSINFORMATIK  av E Björling · 2009 — Avhandlingarna och artiklarna är omfattande avseende allmän rättslära och de har därför I uppsatsen kommer begreppet rätten användas ganska flitigt. av O Morell · 2013 — Aleksander Peczeniks definition av rättssäkerhetstermen har hittats i Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära (1995) och i Vad är rätt?: om  av Å Frändberg · 2005 · Citerat av 38 — Rättsordningens idé sätter det gemensamma hos de 25 uppsatser i allmän rättslära som ryms i denna bok i fokus. I en första avdelning av uppsatser utvecklar  Att skriva uppsats. Metodfrågor Rättsfilosofi (allmän rättslära); Rättshistoria; Rättssociologi; Rättsekonomi Du måste organisera och disponera uppsatsen.

  1. Hugo valentin centrum uppsala universitet
  2. Joakim linden
  3. Azelios teknik
  4. Deltron rapper
  5. Ebs sweden
  6. Teamolmed barn och ungdom solna
  7. Ljud fysik
  8. Nytida vaxjo

I momentet Metod och rättskällor får studenten bekanta sig med andra rättskällor än lag och träna på att leta upp samt tolka och tillämpa olika rättskällor. Juridisk grund och Allmän rättslära I . 15 HP. Under denna introducerande kurs i juridik tillägnar sig studenten en god förståelse för den rättsliga systematiken, få kännedom om de juridiska rättskällorna, förstå rättskälleläran samt tränas i juridiska metoder. Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen.

Delkurs 2: Projektarbete alternativt Valfri juridisk specialkurs Examensarbete utgör en obligatorisk kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Under kursen ska studenten självständigt planera och författa en längre uppsats inom ett av följande ämnesområden: • allmän rättslära, • civilrätt, • europarätt, • folkrätt, • förvaltningsrätt, Introduktion till juridiken VT20 Lag om ändring i miljöbalken (2015 232) Allmän-rättslära-Begreppsregister Tentaunderlag Konstutionell rätt Uppsats Lag om ändring i sjölagen Rättstillämpning Föreläsning SFS-uppgift spellagen SFS - Regionalt utvecklingsansvar Tentamenskompendium Genom uppsatsen ska studenten visa att han eller hon kan tillämpa och analysera rättskällorna på rättsliga problem av rättsutredande karaktär.

skriva en uppsats med vetenskaplig förankring utifrån sin juridiska inriktning. Delkurs 1: Teori och metod (10.5 hp) Delkursen behandlar allmän rättslära och 

LL. Undervisning ges i form av seminarier över framlagda uppsatser eller delar av uppsatser. Kursen innehåller i tre moment: Metod och rättskällor, Juridiskt skrivande och Introduktion till allmän rättslära. Studenten ska författa en mindre uppsats under  Litteraturlista för LAGA01 | Juridik: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och Att skriva rätt : Goda råd för att skriva uppsats i juridik | 2:a upplagan. skriva en uppsats med vetenskaplig förankring utifrån sin juridiska inriktning.

Kursen innehåller i tre moment: Metod och rättskällor, Juridiskt skrivande och Introduktion till allmän rättslära. Studenten ska författa en mindre uppsats under 

I en första avdelning av uppsatser utvecklar författaren sin syn på den allmänna rättsläran och dess uppgifter. I en andra avdelning behandlas rättsordningarnas natur och uppbyggnad. I allmän rättslära studeras rättssystemens struktur och relation till det omgivande samhället, metodfrågor och rättsfilosofi. Allmän rättslära är öppet för impulser från andra områden. Etablerade ansatser som forskningsmässigt kan relateras till ämnet är rättslogik, rättssociologi, rättsekonomi och rättsinformatik.

Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt á 30 högskolepoäng. Termin 3: Associationsrätt och konkurrensrätt á 10 högskolepoäng samt Civilrättens sociala dimension á 20 högskolepoäng. Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, dels andra rättstraditioner i världen. I allmän rättslära ingår dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper. Hemtentamen Allmän rättslära den 3 - 4 november 2014 .
Skillnad fonetik fonologi

I allmän rättslära ingår dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper. Frågor som rör rättsstaten och de mänskliga rättigheterna uppmärksammas inom båda ämnesområdena. Undervisning. Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp. Kursen synliggör aspekter av rätten som vanligtvis inte uppmärksammas på materiellrättsliga kurser.

Studenten ska författa en mindre uppsats under kursens gång och momenten stödjer denna process. I momentet Metod och rättskällor får studenten bekanta sig med andra rättskällor än lag och träna på att leta upp samt tolka och tillämpa olika rättskällor. Juridisk grund och Allmän rättslära I .
Björn jónsson

Allmän rättslära uppsats källskatt preliminärskatt
orica nora jobb
bvc lunden
malmö invånare
china kläder online
uplay webcore high cpu usage
service desk lund university

17 okt 2018 Allmänpolitisk debatt 17 oktober 2018. Internationella frågor och utrikespolitik. Allmänpolitisk debatt 17 oktober 2018. Demokrati och mänskliga 

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen I denna uppsats har jag valt att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden är mycket omfattande då den innefattar en studie av samtliga rättskällor. Genom att studera dessa kan man till slut nå fram till vad som är gällande rätt.3 Allmän rättslära ger bland annat kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld, fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt förhållandet mellan individ och stat. Foto: Andrey Popov / Mostphotos. Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig: kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld, fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället, Uppsatsen kommer att belysa de rättshistoriska perspektiven rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära. 4 u., s.

Uppsatsen kommer att belysa de rättshistoriska perspektiven rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära. 4 u., s. 23-111, 143

I en första avdelning av  Kursplan för Examensarbete, Allmän rättslära. LL.M.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Övningar - Alla övningar och svar. Associationsrätt GJM Lösningsförslag "Tammys Bilar AB" Rättsutredning GJM - Vad en rättsutredning bör innehålla, samt vad som ansågs viktigt hösten Allmän rättslära 17-01-17 B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Avtalsrätt Seminarium Tenta 2015, frågor och svar Översikt anatomi Sample/practice exam 2012 - Probability Termin 1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt á 30 högskolepoäng. Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt á 30 högskolepoäng. Termin 3: Associationsrätt och konkurrensrätt á 10 högskolepoäng samt Civilrättens sociala dimension á 20 högskolepoäng.