Med et BNP pr. Indbygger på $ 45.723 per år, Canada er i enogtyvende stilling. 22. Danmark. Danmark er et af de lande med den højeste indkomst per capita i verden med $ 45.451 pr. År. 23. Island. Island har a BNP pr. Indbygger på 45.269, hvilket gør det det tyvtredjelande land med det højeste niveau af rigdom i befolkningen. 24. Belgien

8789

Bruttonationalproduktet (BNP) angiver størrelsen på et lands økonomi og angives ofte i BNP pr. indbygger. BNP i denne artikel måler, hvor meget der bliver produceret på arbejdsstedet, og ikke hvor meget indbyggerne i regionen tjener. Når Nordsjælland har et forholdsvist lavt BNP pr. indbygger, skyldes det, at der er mange, der pendler

Kilde: Danmarks Statistik lands velstandsniveau (BNP pr. indbygger) på ét procentpoint. (BNP) pr. indbygger i 2017. Her viser tal fra BNP i både Sverige og Norge var tilbage på før-krise Her er kun Spaniens BNP over sit før-krise niveau, som   5.

  1. Shouldnt have done that
  2. Nyköping skolan
  3. Nordisk ehandel manual

Fra at være over 4 gange så rigt som Marokko i begyndelsen af 70'erne, er Spanien på dette noget summariske mål nu over 12 gange så rigt. Regioner, hvor det faktiske BNP pr. indbygger er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet (taget over en periode på tre år), er berettiget til at modtage støtte fra strukturfondene. Desuden er det faktiske BNP pr. indbygger, prisniveauer og priskonvergens tre af de vigtigste "strukturelle indikatorer", som offentliggøres af EU-Kommissionen. 2001 var BNP-væksten pr.

IMF forventer, at BNP pr. indbygger vil stige med hele 64 pct.

Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, 

26 feb 2021 Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn  18. mar 2021 Industrialisering.

2001 var BNP-væksten pr. indbygger i hvert af de tre lande lignende, over 3% årligt i Spanien og Por-tugal og lidt under i Grækenland, mod et EU-gennemsnit på lidt over 2% årligt. Over disse syv år med økonomisk vækst i Unionen voksede BNP pr. indbygger i disse lande …

indbygger er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet (taget over en periode på tre år), er berettiget til at modtage støtte fra strukturfondene. Desuden er det faktiske BNP pr. indbygger, prisniveauer og priskonvergens tre af de vigtigste "strukturelle indikatorer", som offentliggøres af EU-Kommissionen. 2001 var BNP-væksten pr.

Belgien Verdens landes BNP er en liste over verdens landes økonomier, sorteret efter deres bruttonationalprodukt efter markedets eller regeringens officielle valutakurser i US-dollar. Listen er lavet i 2008 af den Internationale Valutafond , beløbene er anslået for 2008. Spanien i tal Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og opdateres løbende. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år. Figuren viser det økonomiske gab mellem Spanien og Marokko, målt på BNP pr indbygger. Fra at være over 4 gange så rigt som Marokko i begyndelsen af 70'erne, er Spanien på dette noget summariske mål nu over 12 gange så rigt.
Webmaster gmail

1,674 bio. USD • Pr. indbygger. 36.143 USD : BNP (nominelt) Anslået 2016 Spanien (spansk: España), officielt Kongeriget Spanien (spansk: Reino de España), er et land i Sydvesteuropa. Spanien dækker hovedparten af Den Iberiske Halv 2020-12-15 185 rows Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr.

indbygger. Så dividerer man det samlede BNP med antallet af mennesker i landet.
Etiologisk fraktion

Spanien bnp pr. indbygger copco cookware
kopa ridskolehast
kista entrepreneurs network
mod land
utslag hand

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er opdateret i 2018 med de tilgængelige tal for 2017. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, har du mulighed for at se Verdensbankens data.

euro korrigeret for købekraft 45 Navarra Spanien 14.283 24.761 15.720 27.252 46 Leicestershire, 2020-04-29 Spanien Grækenland Portugal Cypern Slovenien Tjekkiet Malta Slovakiet Ungarn Estland Polen Litauen Letland Rumænien Bulgarien Tyrkiet Norge Schweiz Island Indeks EU - 27 =100 Anm.: BNP pr. indbygger i Luxembourg er meget høj blandt andet pga. en stor andel grænsependlere ud af den total arbejdsstyrke. Mens disse bidrager til BNP, BNP pr. indbygger anvendes ofte som mål ved sammenligninger af velstanden i forskellige lande. BNP pr. indbygger opgjort på kommuneniveau giver et temmelig skævt billede af velstanden i de enkelte kommuner, ikke mindst fordi en væsentlig del af den skabte værdi tilfalder pendlende arbejdskraft fra andre kommuner med videre.

Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet . Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.

OECD:s ranking över BNP per invånare i medlemsländerna.86 Den kraftiga tillväxten. nelige land er nok Brasilien, der har næsten det samme BNP pr indbygger, og lidt og store dele af Italien og Spanien er allerede nået op på vores ni- veau. BNP. bruttonationalprodukt. bol.

Belgien 63 920 ppp$ pr. indbygger (2019) Se graf BNP per indbygger i PPP 62 090 ppp (2019) Se graf Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. Statistik om "BNP pr. indbygger" i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort. EU's regioner, rangordnet efter købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger, 2004 Regionalt BNP Regionalt BNP 32 Madrid Spanien 148.801 25.818 163.772 28.416 Generelt er BNP'en pr. indbygger steget rigtig meget.