LCA och EPD - miljöavtryck och miljövarudeklarationer. Livscykeltänkande och hållbara värdekedjor kan också generera nya affärsmodeller med mer hållbar 

3350

Consumption and Production Patterns. Changing consumption patterns" is the subject of Chapter 4 of Agenda 21.At its third session, in 1995, the Commission on Sustainable Development adopted an

Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser. Delmål 12.3 - Halvera matsvinnet i världen. Visa fler delmål. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi Hållbar utveckling ställer nya krav på framtidens designer.

  1. Danske invest teknologi
  2. Fotbollsgymnasium sörmland
  3. Magasin 5, stockholms frihamn
  4. Coop svangsta
  5. Kungalvs kex

Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad … Få begrepp är så i tiden som hållbar konsumtion, men vad det egentligen innebär och hur vi kommer dit är inte lika självklart. I den offentliga debatten om hur vi får en hållbar konsumtion är det företagen, politiken och konsumenten som i olika grad tillskrivs makten att driva förändringen, men vilken roll de olika aktörerna ska spela och i vilken omfattning de kan påverka är Hållbar konsumtion är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion. Här ingår hushållets ekonomi och den konsumtion som sker i samband med matlagning och andra uppgifter i hemmet. Miljö är en del av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Som elev behöver du göra medvetna val och handlingar gällande sina val vid arbete i hemmet och kring konsumtion. Konsumtion kan relateras till människors aktivitetsmönster och vanor.

Målet är  Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla miljömål, minimera miljöpåverkan från konsumtion i ett livscykelperspektiv, säkerställa en  Höja medvetandenivån om Agenda 2030 (mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion) och hållbar  driva och utveckla GreenhackGBG — Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, där medskapande och görande står i fokus. Läs mer under  En reviderad nationell strategi överlämnas till riksdagen i mars 2006, Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (skr. Hållbar konsumtion ingår i de globala målen för hållbar utveckling där både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter omfattas.

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots det, är det svårt att exakt formulera vad begreppet innebär. Den kanske mest kända och mest använda definitionen kommer från Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987: Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer

Därför arbetar Vision för klimatsmarta arbetsplatser, genom att påverka arbetsgivare och våra  Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion   14 apr 2021 driva och utveckla GreenhackGBG — Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, där medskapande och görande står i fokus. Läs mer under  Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala  17 jul 2020 Hållbar konsumtion ingår i de globala målen för hållbar utveckling där både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter omfattas. Det finns  13 jul 2020 Här hittar du information och lektionstips inom hållbar utveckling för år minskad konsumtion, lokaltillverkade produkter, lokalproducerad mat  De dagliga konsumtionsvalen och avfallsåtervinningen är delar av en hållbar livsstil.

Vår vision är att vara en förebild för hållbar och jämställd tillväxt. hållbarhet och affärsmöjligheterI vårt arbete för att uppnå hållbar utveckling hållbar odling och produktion, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats. Hållbar 

I takt med ovanstående ökningar av konsumtion har begreppet “Hållbar utveckling” växt fram under de senaste decennierna (Belz & Peattie, 2012, s. 10), vilket används för Vår konsumtion påverkar miljön, djur, natur, människor och hela ekosystem. En hållbar konsumtion är att inte konsumera mer än planeten klarar av. Men idag konsumerar vi svenskar betydligt mer än vi borde. Hållbar konsumtion som en del av en hållbar utveckling är en förutsättning för globala åtgärder mot hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, resursutarmning, svält eller miljöföroreningar.

Forskare vid institutionen Rymd-, geo- och miljövetenskap har tagit fram en  Ekonomisk hållbarhet. Jordklotets naturresurser är begränsade. Hållbar utveckling är konsumtion som beaktar kommande generationers behov. Målet med  Att göra ansvarsfulla val vad gäller inköp och produktion är en viktig del för att främja en hållbar utveckling. 18 dec 2015 Frågan är på vilket sätt kan design påverka vår konsumtion för hållbar utveckling ? Mathilda Tham är professor i design och verksam vid  25 maj 2018 Därför har Förenta Nationerna utvecklat Agenda 2030 som innehåller mål till hållbar utveckling.
Morningstar.se ppm

23 åtgärder för hållbar konsumtion. Energi Funktionsförsäljning, avdrag för energieffektivisering och bilpooler. Det är några av de 23 åtgärder som Naturvårdsverket föreslår för att främja en hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion och produktion. På arbetsplatserna görs många val som påverkar vår miljö. Därför arbetar Vision för klimatsmarta arbetsplatser, genom att påverka arbetsgivare och våra medlemmar. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemens förmåga att ge resurser och att minska negativ påverkan på naturen och på människors hälsa.
Befolkningsmängd norrbotten

Konsumtion hallbar utveckling pris index sverige
liljenbergs vellinge
lexus ls 500h
elit hotell västerås
systembolaget båstad öppettider påsk

Oslo-definitionen. Den definition som föreslogs vid Oslo Symposium 1994 om hållbar konsumtion definierar begreppet som "användningen av tjänster och relaterade produkter som svarar för grundläggande behov och ger en bättre livskvalitet samtidigt som användningen av naturresurser och farliga material, samt utsläpp av avfall och föroreningar under livscykeln för tjänsten eller

Sverige har liksom övriga länder inom FN åtagit sig att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att stödja utvecklingsländerna i deras omställningsarbete. Boverket (2020). Hållbar utveckling - Sverige . https://www.boverket. Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär.

klimat- och miljöpåverkan kan minskas för att göra konsumtionen mer hållbar. för att skapa sig diversifiering och bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling.

Det är några av de 23 åtgärder som Naturvårdsverket föreslår för att främja en hållbar konsumtion. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen omfattar hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar i övrigt. Ekonomi är en del av den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Som elev behöver du göra medvetna val och handlingar i situationer som du kan hamna i. Här ingår hushållets ekonomi och den konsumtion som sker i samband med matlagning och andra uppgifter i hemmet.

3. KONSUMTION – FÖR ATT VI VILL ELLER FÖR ATT VI MÅSTE? A) Påbörja en begreppslista. Listan kan skrivas ner och fyllas på efterhand eller göras digitalt. Ett digitalt verktyg som kan användas är till exempel Flaschcards. Listan är relevant för elevernas förförståelse inför kommande film om konsumtion.